ការកកិតដែលបានកាត់បន្ថយផ្តល់ផលប្រយោជន៍ដ៏ច្រើនដូចជាៈ

• ធ្វើអោយប្រេងរំអិលមានប្រសិទ្ធិភាព និងប្រសិទ្ធិផលជាងមុន។ រិញពីស្តុង ភ្ជិតជាប់ល្អទល់និងជញ្ជាំងស៊ីឡាំង ដើម្បីធ្វើអោយសង្កត់បាន កាន់តែណែនល្អជាងមុន និងការបញ្ជេញផ្សែងតាមបំពងស៊ីមុំាត្រូវបាន កាត់បន្ថយ។

• មីលីធីចវ័នបានធ្វើអោយដំណើរការម៉ាស៊ីនស្អាតជាងមុន និង ប្រើថាមពលតិច (ល្អសម្រាប់សំន្សំសំចៃ ប្រេងឥន្ធនៈ) ក្នុងការធ្វើការងារ ដូចគ្នា។

• ការកើនឡើងកំដៅតិចនៅក្នុងផ្នែកជាច្រើនដែលធ្វើចលនា។ មីលីធីចវ័ន ធ្វើអោយម៉ាស៊ីនរត់ត្រជាក់ជាងមុន។

• មានការថែទាំតិច ពេលម៉ាស៊ីនមិនដំណើរការ និងកាត់បន្ថយថ្លៃថែទាំ។

• ធ្វើអោយប្រសើរឡើងដល់ការជឿទុកចិត្តរបស់យានយន្ត។

 

ម៉ាស៊ីនដែលប្រើមីលីធីចវ័ន គឺត្រូវបានការពារ ហើយផ្ទុកបាននូវការដាក់ប្រេងជំនួយ គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់រយះពេល យូអង្វែង នៅក្នុងការផ្លាស់ប្តូរសីតុណ្ហភាពខ្លាំងហួសកំរិត ឬបើទោះបីជាមានការបាត់បង់នូវប្រេងរំអិលក៏ដោយ។

Please visit “http://www.militec1.com"

 

 

ធ្វើតេសដោយៈ U.S. Military, Navy, Industrial Firms, the public.
ប្រើប្រាស់ដោយៈ FBI, CIA, Law Enforcement/Police
កំណត់ត្រាៈ ប្រើប្រាស់ជាង ១៥ ឆ្នាំដោយនាវាមុជទឹកដើរដោយថាមពលនុយក្លេអ៊ែរ។
អតិថិជនដែលបានប្រើប្រាស់ មីលីធីចវ័ន និងបានសំដែងពីការពេញចិត្តរបស់គេរួមមាន

 

•    នាយកដ្ឋានដឹកជញ្ជូនសហរដ្ឋអាមេរិច
•    ទីក្រុងកូរ៉ូណា សហរដ្ឋអាមេរិច
•    ក្រុមហ៊ុនអាយស្ម័យយានបារំាង
•    ក្រុមហ៊ុនរថយន្ត ជេនឺរ៉លម៉ូតូ
•    ក្រុមហ៊ុនរថយន្ត ជេនឺរ៉លម៉ូតូ
•    ក្រុមហ៊ុនរថយន្ត ជេនឺរ៉លម៉ូតូ
•    ក្រុមហ៊ុនរថយន្ត ជេនឺរ៉លម៉ូតូ
•    ក្រុមហ៊ុនរថយន្ត ម៉ែសឺដែស បិនស៍ ប្រេស៊ីល
•    ក្រុមហ៊ុនរថយន្ត តូយ៉ូតា ជប៉ុននិងថៃ
•    អេធីអាយ ផឺហ្វមិនរ៉េស៊ីង
•    រដ្ឋហាវៃ សហរដ្ឋអាមេរិច

 

Home About MILITEC-1 ការកកិតដែលបានកាត់បន្ថយផ្តល់ផលប្រយោជន៍ដ៏ច្រើនដូចជា