Sản phẩm khoa học kỹ thuật quân sự Hoa kỳ

Thông qua Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ kiểm tra thí nghiệm nghiêm ngặt trong 18 tháng, dầu được dùng trong việc bảo dưỡng tàu ngầm hạt nhân của Hoa Kỳ.

Mã số vật liệu thu mua của Hoa Kỳ : NSN`S 9150-01-378-3058