Những hiệu quả của Militec-1 sau khi xử lý phủ màng bảo vệ bề mặt

 

  1. Bánh lăn của ngành chế tạo ốc vít, tuổi thọ từ 35.000 cái 50.000cái (gấp 1,4 lần)

  2. Bulong cố định các chốt định vị trục, tuổi thọ từ 55.000 cái 150.000 cái (gấp 2,7 lần)

  3. Theo hướng dẫn sử dụng gia công phát điện kéo dài từ 2 tháng 5 tháng (gấp 2,5 lần)

  4. Sản xuất trục bánh răng truyền động SUS tuổi thọ từ 3 tháng 6 tháng (gấp 2 lần)

  5. Đầu phun động cơ Diesel tuổi thọ từ 2 tháng 4 tháng (gấp 2 lần)

  6. Trước đây khuôn gia công nhôm phải dùng dầu bơm, nay xử lý bằng Militec-1 thì không cần dầu bơm nữa.

  7. Trục kim chỉ phút của đồng hồ giảm độ ma sát, tỷ lệ bị lỗi giảm đáng kể.

  8. Khuôn chế tạo ốc vít tuổi thọ từ 400.000 cái 2.700.000 cái (gấp 6,7 lần)

  9. Các loại dụng cụ dao cắt khác như khoan, dao cạo, dũa, vv...

  10. (Tài liệu trên đây do Nihon Earth Tech cung cấp)

 

 

Home About MILITEC-1 Những hiệu quả của Militec-1 sau khi xử lý phủ màng bảo vệ bề mặt