Qui phạm của Militec-1

1. Qui phạm an toàn của Militec-1

  1. Thông qua qui phạm an toàn của Hoa Kỳ
    (OSHA: Occupational Safety and Health Administration) Kiểm tra an toàn vật nguy hiểm số 29CFR1910.1200
  2. Thông qua điều 261 Văn kiện vật phế thải 40CFR Hoa Kỳ
    (Điều khoản kiểm tra hàng nguy hiểm hàm chứa loại nguyên tố muối, chất gây ung thư và hàng hóa học gây ung thư)

2. Qui phạm tính vật lý, tính hoá học của Militec-1

 

Mật độ 1,1027g/cm3 tại 15˚C (JIS K2249)
Màu sắc L3,0 màu hỗ phách trong suốt (JIS K2580)
Điểm dẫn hỏa 212˚C (JIS K2265)
Điểm phát hỏa tự động 379˚C (D2155)
Điểm sôi 275˚C  
Điểm phát hỏa 235˚C Cleveland open cup (D92)
Độ dính động 35,26mm2/s tại 40˚C
5,27mm2/s tại 100˚C
(JIS K2283)
Giá trị toàn axit 0,40mgKOH/g (JIS K2501)
Giá trị toàn muối cơ bản <0,01mgKOH/g (muối) (JIS K2501)
Giá trị toàn muối cơ bản 1,53mgKOH/g (quá) (JIS K2501)
Ăn mòn đồng 1 (100˚C x 3Hr) (JIS K2513)
Chỉ số độ dính 70 (JIS K2501)
Điểm lưu động -43˚C (JIS K2269)
Carbon dư thừa 1,67wt% (JIS K2270)
Dầu cơ bản ESTER là hợp chất dẫn xuất từ các Hydrocarbon,  
Nhiệt độ sử dụng Thể lỏng khoảng -40˚C ~ +210˚C
Trạng thái phủ màng bề mặt khoảng -40˚C ~ +800˚C
 
Tính hòa tan Không hoàn tan trong nước  

 

Giấy chứng nhận của tàu ngầm hạt nhân Hải quân Hoa Kỳ

 

Mã số vật liệu thu mua của Hoa Kỳ

 

Báo cáo kiểm tra thí nghiệm Militec-1 nâng độ cứng của bề mặt kim loại gấp 16,8 lần

 

Báo cáo kiểm tra thí nghiệm Militec-1 không ảnh hưởng đến tính vật lý và hóa học của dầu

 

Khi đua xe thông thường từ 5 – 6 lần thì động cơ phải đại tu hoặc thanh lý, sau khi sử dụng Militec-1, xe đua trên 40 lần, động cơ và hệ thống truyền động vẫn tiếp tục sử dụng.

 

Thí dụ trường hợp của Militec-1 xử lý phủ màng bảo vệ bề mặt

Bánh lăn của ngành chế tạo ốc vít
vật liệu được cắt: SS400 200rpm

 

Sử dụng dầu thông thường lên bề mặt dầu cắt gọt, sau khi vận hành sản xuất bề mặt bị mài mòn và gây rỉ sét.
Sau khi dùng Militec-1 xử lý phủ màng bảo vệ bề mặt bán lăn, chưa thêm Militec-1 vào dầu cắt gọt để sử dụng, độ chống mài mòn đã được nâng đáng kể.
Sau khi bánh lăn được xử lý bề mặt, rồi thêm Militec-1 vào dầu cắt gọt cùng sử dụng , bề mặt không những đẹp bóng láng mà còn không rỉ sét.

 

(Tài liệu trên đây do Công ty hữu hạn Nihon Earth Tech cung cấp)

Home About MILITEC-1 Qui phạm của Militec-1